1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Asbestsanering volgens het Asbestverwijderingsbesluit 2005

In het Asbestverwijderingsbesluit van 2005 worden bijzondere beschermingsmaatregelen voor de omgang met asbest en asbesthoudende gevaarlijke stoffen bij zowel sloop-, sanerings- en renovatiewerkzaamheden als bij de afvalverwerking gedefinieerd.

Asbestsanering volgens het Asbestverwijderingsbesluit 2005
Voor aanvang van de saneringswerkzaamheden moet een bedrijf een plan van aanpak kunnen overleggen bij de betreffende instantie zodat gegarandeerd is dat de asbestsanering alleen door gespecialiseerde bedrijven gedaan wordt.

Voor de montage van een PV-systeem wordt een bouwwerk eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Is dit het geval, dan moet dit eerst afgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf.


In het plan van aanpak moeten de volgende punten aan de orde komen:

  • Aard en vermoedelijke duur van de werkzaamheden
  • Plaats en realisatie van de werkzaamheden
  • Geplande werkwijze en beschermingsmaatregelen
  • Gedetailleerde opgave van gebruikte beschermende kleding en uitrusting
  • Opgave van installaties welke ingezet worden bij de bescherming en ontsmetting van de asbestverwerkers en andere personen die werkzaam zijn in de gevarenzone.

    

Voorts moet bewijs overlegd worden van de reglementaire berging van de afvalstoffen. Bij ER Mounting zijn alleen medewerkers werkzaam die de voorkomende werkzaamheden vakkundig en veilig kunnen uitvoeren. De vereiste bekwaamheid in de omgang met gevaarlijke stoffen wordt via officieel erkende cursussen opgedaan.

 

Neem voor verdere informatie contact op met ER Mounting.

Contact

ER Mounting GmbH

Hauptstr. 7
DE - 49757 Werlte

Tel: +49 5951 - 99511-03
Fax: +49 5951 - 99511-05
E-Mail: info@er-mounting.de

Mobiel:
Juri Esse:
+49 172 - 8667200
ing. Jos Reuleaux:
+49 172 - 3297687

Social Media

facebook-logo